Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Förord -

Bibelverkets kröning
Så har enligt Min HELIGA VILJA det bestående BIBELVERKET krönts genom denna MIN NYA BIBEL! En kröning är emellertid städse kvintessensen av en upphöjning för ett särskilt ändamåls skull, om det rör sig om en äkta kröning.
58
Det som i liknelser uppenbarats i GAMLA TESTAMENTET från BEGYNNELSEN AV MITT HELIGA ORD OCH MIN SKAPELSE, och över ett prövningsfolk av detta människosläkte ledde till JESAJA-PROFETIAN över Min TILLBLIVELSE SOM MÄNNISKA, och sedan genom Min JORDEVANDRING I JESUS lät DET NYA TESTAMENTET uppstå och slutligen i detta NYA TESTAMENTE genom JOHANNES UPPENBARELSE tecknade NYA JERUSALEMS framtidsbild enligt MIN SKAPELSEPLAN, upplever nu i denna

NYA BIBEL
KRÖNINGEN
för det högsta syftets skull:

att leda er människor på denna jord till
MITT HELIGA FADERSHJÄRTA

59
Det som denna NYA BIBEL håller fördolt inom sig för er människobarn i det enskilda fallet, kommer att överväldiga varje människohjärta som älskar MIG! Men till en början måste varje människosjäl bemöda sig om att mogna fram till att bli ett sant BARN AV MIN KÄRLEK genom

KÄRLEKENS BOK
som JAG börjar efter detta företal
genom

MINA HIMLARS DROTTNING

60

Detta meddelar
JAG HERREN
er människor såsom

ER HIMMELSKE FADER
AV DEN EVIGA KÄRLEKEN

Jesus


Fotnoter