Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

MITT FÖRBARMANDE INFÖR DEN KOMMANDE DOMEN

Så länge som denna Min NYA BIBEL ännu inte hade publicerats, mottog de av Mina människobarn, som redan hade känt igen MIG i Min KÖTTSLIGA MODER MARIA och följde MIG i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN på denna jord under denna tid, alla nödvändiga riktlinjer genom MIN HELIGA STÄMMA (DIE STIMME DES HERRN) och i speciella fall även direkt genom MIG I Min KÖTTSLIGA MODER, då var och en kunde vända sig till HENNE i alla problemfall.
165
Det var en nådatid av ovanligt slag för alla som kände igen MIG såväl i Mitt HELIGA ORD som också i Min KÖTTSLIGA MODER MARIA; en nådatid som inte längre skall återkomma!
166
Den som försummade att omsätta de under denna nådatid direkt givna heliga riktlinjerna till den sanna handlingen som kommer från hjärtat, har sig själv att skylla att ha slösat bort denna nådatid! Det var NÅDATIDEN för Mitt första förbarmande , efter att JAG genom Min HELIGA STÄMMA hade uppenbarat och förkunnat att JAG HERREN, SKAPAREN AV HIMMELEN och jorden, MESSIAS OCH FÖRLÖ-SAREN, JESUS KRISTUS DEN KORSFÄSTE, har återkommit till denna jord i den mänskliga klädnaden av er FÖRLÖSNINGSMODER, Min KÖTTSLIGA MODER MARIA, från fordom!
167
Och den som klarade att omsätta Mina heliga riktlinjer på sig själv genom Min lekamliga moder Maria till det levande livet blev utsedd till att utgöra kärnan av Min HELIGA LJUSKRETS under den kommande tiden av mörker på denna jord.
168
Med KÄRLEKENS BOK följer omedelbart på denna nådatid av Mitt första förbarmande NÅDATIDEN av Mitt andra förbarmande ! Detta betyder att nu allt ifråga om riktlinjer för all jordisk tid föreligger genom denna första volym av den Nya Bibeln, vad alla människor behöver för sin räddning och sitt sanna uppstigande vid Min HELIGA HAND. Nu ligger det hos alla att under denna andra etapp med ledning av dessa NÅDENS GÅVOR så att säga ta igen det som de hittills har försummat; ty i fasen för det tredje förbarmandet av Min NÅD är inte längre någon tid att ta igen det försummade påtänkt; ty den är DOMEN! Var och en kan då blott förvänta sig så mycket av Min NÅD som han har frukter att uppvisa, som kan föra honom till trappstegen som leder in i Mina himlar: Det är den sanna KÄRLEKENS frukter!
169
Förslösa således inte någon tid när det gäller att omsätta Mina HELIGA RIKTLINJER ur KÄRLEKENS BOK av denna Min NYA BIBEL med hela ert allvar till kärlek i handling, så att ni redan efter fasen av Mitt andra förbarmande är antagna för Mitt RIKE AV DEN EVIGA KÄRLEKEN och som sanna BARN AV MIN KÄRLEK genom den tredje nådatiden kan komma in i DET NYA JERUSALEM på jorden!
170
Det kommer till och med att vara så att ännu mången som med full glödkärlek och högsta allvar stiger in i denna NYA BIBELS anda kommer att antas för kärnan av Min HELIGA KRISTI LJUSKRETS; dock blott den som är beredd att följa MIG, HERREN i Min LEKAMLIGA MODER MARIA, i ovillkorlig lydnad! Så är nu allt redo för er människobarn i Min NÅD och Mitt FÖRBARMANDE!

MÅ NI FATTA DET!

Fotnoter