Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 4 -

Nyckeln till den sanna förståelsen av de himmelska sanningarna

FÖRBARMANDET
AV ER
GUD OCH SKAPARE
AV HIMMELEN OCH JORDEN
OCH
HANS OFFER
MITT FÖRBARMANDE är den största NÅDEN SOM JAG HERREN, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, kan skänka ett människobarn på jorden, såvida det vill följa MIG I Min HJÄRTATS URGRUNDPOL MARIA i obetingad lydnad under denna tid på jorden! Ty vad vore ni, Mina människobarn på denna stjärna »jorden«, utan Mitt förbarmande? - JAG HERREN säger: Djupt skuldtyngda varelser, helt hemfallna åt andlig död, för vilka det icke funnes någon räddning längre!
2
JAG såsom den EVIGE HIMMELSKE FADERN tillåter det emellertid icke att så mycket som ett enda av Mina barn blir prisgivet åt det totala förfallet! Så må ni se däri den stora barmhärtigheten av er GUD och SKAPARE, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA som icke enbart offrade sig själv på korset på Golgata för er skuld och era synder utan ånyo uppoffrar sig för lasten av era synder som skriar mot himlen, I HENNE som inte bara är Min KÖTTSLIGA MODER MARIA utan även er FÖRLÖSNINGSMODER, vilket betyder så mycket som att hon bär er skuld för er och upplöser den genom SITT OFFERLIDANDE!
3
Vad det emellertid innebär i verkligheten blir först uppenbarat för ett människobarn när det själv har blivit KÄRLEK i sitt hjärta, ingenting annat än brinnande, barmhärtigaste JESUS-MARIA-KÄRLEK.
4
Så har ni själva nyckeln i handen, som låser upp porten för er till den sanna förståelsen av de himmelska sanningarna. De kan då bli en realitet för varje människobarn när det är berett att älska MIG, HERREN, JESUS KRISTUS, DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA, I Min HJÄRTATS URGRUNDPOL MARIA, över allt och sin nästa såsom sig själv, och även leder in det i Mina himlar!
5
Så må den ene icke stöta sig på den andre utan bära honom i KÄRLEKEN som skall och måste blomma upp i varje hjärta som älskar MIG i sanning och i de hjärtan som är beredda att älska MIG!
6
Ty denna KÄRLEK är den största makten på jorden och skall bevara er för det som är oundvikligt: DOMEN!
7
Och sade JAG HERREN inte redan vid Min jordevandring att det största budet är att älska GUD över allt och sin nästa såsom sig själv!
8
Så må ni ögonblickligen hörsamma detta; ty envar är er nästa och ni vet icke när och hur JAG HERREN prövar er i KÄRLEK och i tålamod; ty enbart övervinnaren skall bära kronan!
9
Ty inte av en slump har JAG HERREN återkommit till denna jord i Mitt FÖRBARMANDE och Min brinnande KÄRLEK för er! Så stöt den inte ifrån er så att för varje själ kan öppnas
HIMMELENS PORT
Ty
KÄRLEKEN
måste segra i varje hjärta!
10
SÅ BLIV KÄRLEK
BRINNANDE, BARMHÄRTIGASTE
JESUS-MARIA-KÄRLEK
SÅ SOM JAG HERREN ÄR
I MIN KÖTTSLIGA MODER MARIA

Fotnoter