Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

Centralpunkten för DET NYA JERUSALEM på jorden / HERRENS nya heliga förbund med Sina sanna barn

DET NYA JERUSALEM är det HELIGA MÅLET FÖR SKAPELSEN på denna förlösningsjord som skänker denna Min KÄRLEKS, Min NÅDS och Mitt FÖRBARMANDES stjärna sin sanna HELIGA SKAPELSEMENING!
23
DET NYA JERUSALEM är såväl i det andliga som i det jordiska för denna förlösningsstjärna förverkligandet av Min TANKE OM FULLKOMLIGHET beträffande förlösningen och hemvändandet av allt fallet från Mina himlar!
24
DET NYA JERUSALEM är redan inom MIG, er SKAPARE AV HIMMELEN OCH JORDEN, en in i det sista fullbordad andlig verklighet och kommer såsom allt i Min skapelse i rätta mognadsögonblicket att framstå såsom en HELIG SANNING för alla som har framgått och framdeles framgår ur MIG!
25
DET NYA JERUSALEM kan därför ej pratas sönder av någon. Det kan ej förhindras av någon eller av någon makt i denna värld! Vem som än skulle göra ett sådant försök skulle ögonblickligen falla under den evigt verkande LAGEN av Min ANDE, LAGEN OM SKULD OCH BOT!
26
DET NYA JERUSALEM har idag ingenting gemensamt längre med det gamla Jerusalem i Palestina, ty det forna Jerusalem var under biblisk tid visserligen utvalt att bli KÄRN-OCH CENTRALPUNKTEN FÖR MIN HELIGA VILJA för denna jord, dock Mitt »utvalda folk« har förverkat denna NÅD för alla tider, i det att det fäste MIG, sin GUD FRÅN GAMLA TESTAMENTET, DEN ENE SANNE GUDEN, HERREN OCH SKAPAREN FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET, i sin MESSIAS, JESUS KRISTUS, PÅ KORSET PÅ GOLGATA och begick med denna förblindade gärning SYNDEN UTÖVER ALLA SYNDER MOT MIN HELIGE ANDE och sköt på så sätt upp sin förlösning ända till den sista nådedagen för allt fallet från Mitt Andens rike!
27
DET NYA JERUSALEM kommer i denna tid alltid att ha sin kärn- och centralpunkt, där JAG HERREN i Min HJÄRTATS URGRUNDPOL AV DEN EVIGA KÄRLEKEN ÄR på den EVIGA KLIPPAN AV MIN HELIGE ANDE!
28
Ty DET NYA JERUSALEM är under denna slutliga förlösningstid genom Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN, Min ANDLIGA VERKNINGSSFÄR FÖR FULLKOMLIGHETEN på denna jord och hela dess mänsklighet och kommer att förverkliga Mitt HELIGA SKAPELSEMÅL på denna stjärna!
29
OCH DENNA MIN NYA BIBEL ÄR REDAN
BÖCKERNAS HELIGA BOK
FÖR
DET NYA JERUSALEM!
30
TY ENDAST
MINA HELIGA UPPENBARELSER
MED ALLA SINA HELIGA BUD ÄR
LAGEN FÖR DET NYA JERUSALEM!
31
Och så som JAG HERREN en gång såsom ISRAELS GUD slöt ett HELIGT FÖRBUND med Mitt utvalda folk enligt Mina HELIGA LAGAR genom sin störste profet Moses, så sluter JAG HERREN med alla människobarn på denna jord som enligt LAGEN för denna Min NYA HELIGA BIBEL vill vara Mina sanna KÄRLEKENS BARN,
ETT HELIGT FÖRBUND
I MIN LJUSKRETS
AV HIMMELEN OCH JORDEN
och skapar därmed
det oförstörbara fundamentet för det
NYA JERUSALEM
på jorden!
32
Det betyder att JAG HERREN med detta HELIGA FÖRBUND i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN genom DET NYA JERUSALEM avlöser mörkrets tid av Min motpol på jorden!
33
Mörkrets makter kommer med DET NYA JERUSALEM att upphöra att existera på denna jord!

Fotnoter