Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 8 -

Det tveeggade svärdet

Kan det finnas ett underbarare löfte än detta, ni Mina barn på denna jord, att JAG HERREN skall upprätta en himmel på jorden med er? Vilket hjärta slår då icke för MIG, HERREN i Min LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN, med hela glöden av sin kärlek? Vem vill tvivla på detta i sanning HELIGA LÖFTE av klaraste realitet från sin GUD OCH SKAPARE och fortsätta att gå de förvända ideologiernas och fraseologiernas vägar? För vem är dessa vägar som är stenlagda med förtryck, träldom och allt som enbart helvetet kan spy ut, kärare än den egna omvändelsens väg med blicken riktad mot MIG, DEN EVIGA KÄRLEKENS OCH BARMHÄRTIGHETENS GUD?
14
I slutet av era människovägar står sällan något annat än förintelse och total utplåning av det egna livet! I slutet av ER GUDS OCH HERRES HELIGA VÄGAR hägrar emellertid DET NYA JERUSALEMS verklighet!
15
Och ni vet nu efter de föregående uppenbarelserna att
EN TANKE AV GUD
redan är en Helig verklighet i fulländning!
16
Är ni människor nu redan så bundna vid allt som helvetet serverar er, att ni i sanning ej längre kan tänka klart och gå Mina HELIGA VÄGAR?
17
JAG HERREN skänker er människobarn ej enbart dessa Mina HELIGA UPPENBARELSER uppfyllda av Mina FULLKOMLIGHETENS TANKAR, utan JAG skänker dem fortlöpande vart BARN AV MIN KÄRLEK, så det låter MIG fullständigt ta boning i sitt hjärta!
18
Gå nu helt in i ert hjärta och samtala med MIG, ER SKAPARE, GUD OCH HERRE, på det att ni får visshet -såvida ni ännu ej har visshet trots denna NYA BIBEL - hur ni skall handla!
19
Ty JAG HERREN säger: Denna KÄRLEKENS BOK med detta avslutande löfte om DET NYA JERUSALEM är för vart människobarn på jorden
DET TVEEGGADE SVÄRDET
Och av er själva avskiljer ni er såsom »vetet« eller »agnarna« och borde veta vad det betyder! JAG tillfogar enbart: Agnarna kommer att efter det fullbordade avskiljandet aldrig någonsin att komma in i Mitt NYA HELIGA JERUSALEM! De kommer att kastas i den andliga luttringens ugn, som visserligen fortfarande är KÄRLEK, men KÄRLEKEN i det obönhörliga allvaret av LAGEN OM SKULD OCH BOT, som envar drar till sig, om han uppsåtligt förblir oförbätterlig!
20
Ty fram till en av MIG fastställd tidpunkt kommer envar på er jord att veta att JAG HERREN har kastat ut räddningsankaret för var människosjäl med denna Min NYA BIBEL, och det ligger hos varje individ att gripa det för att ej bli de mörka makternas lekboll och för att förankra sig orubbligt i Min HELIGE ANDE AV DEN EVIGA, ALLSMÄKTIGA KÄRLEKEN. Och ingen kommer att kunna skylla på att ej ha hört talas om detta HELIGA RÄDDNINGSANKARE!
21
Den som griper tag i detta HELIGA RÄDDNINGSANKARE och håller det fast, blir därmed upptagen i den räddande HELIGA ARKEN AV MIN LJUSKRETS AV HIMMELEN OCH JORDEN, som säkert skall leda alla villiga BARN AV MIN KÄRLEK genom domen in i DET NYA JERUSALEM!

Fotnoter