Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

 Tillbaka | Innehåll | Nästa 

 

LJUSKRETSEN AV HIMMELEN OCH JORDEN

LJUSKRETSEN
AV HIMMELEN OCH JORDEN
Kristi LJUSKRETS är ett överkonfessionellt och allmännyttigt sällskap, som är fullkomligt förankrat i GUDS HELIGA VILJA, som kommer till uttryck i HERRENS LÄRA I JESUS KRISTUS och i GUDS UPPENBARELSER, enligt vilka KÄRLEKEN TILL HONOM och alla medmänniskor är det högsta budet, varför den högsta uppgiften av KRISTI LJUSKRETS består i att sammanföra alla människor av god vilja, vilken religion ach ras de än tillhör, till ett sällskap som vill främja KÄRLEKEN TILL HERREN GUD och alla medmänniskor i HJÄRTA och GÄRNING och att förverkliga sann fred på vår jord!
Även ni kan vara med och arbeta för den Eviga Kärlekens kommande fredsrike genom förverkligandet av HERRENS heliga riktlinjer i det dagliga livet.
TY LJUS MÅSTE DET ÅTER BLI PÅ JORDEN

LICHTKREIS CHRISTI e.V.
Postfach 2
D-83234 Übersee am Chiemsee, Tyskland

http://www.newbible.de/svenska/

*
Vår käre Fader
JESUS
Du som bor i himmelen,
helgat varde Ditt namn
evigt och evinnerligen!

Tillkomme Ditt livets,
ljusets och sanningens rike
och förbliv hos oss!

Ske Din allenarådande
heliga och rättvisaste vilja
bland oss människor på denna jord
såsom i Dina himlar bland
Dina fulländade änglar!

Vårt dagliga bröd giv oss
på denna jord!
Förlåt oss våra synder och svagheter
såsom ock vi städse skall förlåta dem
som har syndat emot oss!

Inled oss icke i frestelser
som vi icke kan motstå
och befria oss ifrån allt ont
i vilket en människa kan hamna
till följd av en mäktig frestelse
från denna värld
och dess onda ande;

ty Dig, o Fader i himmelen,
tillhör all makt, all kraft, all styrka och härlighet
och alla himlar är fulla därav
från evighet till evighet!

 Amen   Amen   Amen 

Fotnoter

 Tillbaka | Innehåll | Nästa