Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Förord -

DEN NYA BIBELN, räddningsankaret för alla

MITT FORETAL
TILL ALLT
SOM HAR ETT
MÄNSKLIGT ANLETE
För första gången händer det på denna jord att KÄRLEKEN blir så uppenbarad från ur-grunden genom MIG, er SKAPARE, er GUD FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET, för er människor att ni vet vad KÄRLEK är, var och hur KÄRLEKEN sprudlar outsinligt, så att ni kan räta upp er på den och vandra till KÄRLEKEN, så att alla människor kan räddas i sista ögonblicket före fallet in i det totala mörkret!
2
Men det är inte bara det som måste ske för er räddning ur natt och nöd, utan det är likaså Min HELIGA VILJA att ni människobarn - framkallade ur det ALLRAHELIGASTE AV MITT FADERSHJÄRTA - lyfts upp ur de helvetiska däl-derna av ert varande och förs hem till MINA HIMLAR!
3
Så blev denna NYA BIBEL inte bara absolut nödvändig, utan allra nödvändigast för er människor av vilken ras eller hudfärg ni än är, vilket folk ni än tillhör och i vilket land på denna jord ni än bor, vilken tro ni än bekänner er till!
4
Denna NYA BIBEL är ert räddningsankare som JAG, allt livs SKAPARE OCH HERRE, skänker er människor på denna jord i Min NÅD, i Mitt FÖRBARMANDE och i Min GRÄNSLÖSA KÄRLEK!
5
Ni måste dock gripa tag i detta i sanning HELIGA RÄDDNINGSANKARE av er GUD; det kan och får JAG icke också göra för er! Ni måste själva gripa efter detta er GUDS OCH HERRES RÄDDNINGSANKARE, och klamra er oupplösligt fast vid HONOM och låta er med blicken på MIG, er RÄDDARE, dras ut ur den virvel som ni själva har skapat åt er och som redan har dragit ned er till randen av helvetets avgrund och oundvikligt helt drar ned er i helvetet och slukar er, såvida ni inte griper tag i detta HELIGA ANKARE för er räddning!
6
Skulle JAG HERREN så att säga genom Min MAKT binda er fast vid detta RÄDDNINGSANKARE AV MIN NÅD, MITT FÖRBARMANDE OCH MIN KÄRLEK - vilket vore lätt för MIG - aldrig hade JAG då behövt skapa er; varken livet eller själen hade JAG andats in i er; ej heller hade JAG lagt in Min Evighetsarvedel i era hjärtan!
7
Ty om JAG skulle binda er fast vid detta HELIGA RÄDDNINGSANKARE, så skulle ni människor inte vara mer än ett stycke murket trä men inte människobarn med allt av MIG som JAG ÄR, er GUD, HERRE OCH SKAPARE, och som JAG HAR som er GUD AV DEN EVIGA KÄRLEKEN FRÅN EVIGHET TILL EVIGHET!

Fotnoter