Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 1 -

DEN NYA BIBELNS NÅD / NÅDENS VÄNDPUNKT FÖR LIVET PÅ JORDEN

Anar ni människor nu äntligen, ifall ni hitintills ännu inte begripit det, varför ni lever på denna jord? - Vill ni fortsätta att leva som blinda dårar bara för att göda er, av döden begränsade, jordiska kropp? Eller vill ni inte hellre bli seende för att kunna stiga in i det EVIGA LIVET? Denna Min NYA BIBEL hjälper er till det!
156
Uppfatta NÅDEN av denna NYA BIBEL genom vilken ni kan lyftas - om ni vill det - ur ert självskapade varats osäkerhet och förvirring, som ständigt blir till er egen snara och det med rätta, till och med med Mitt tillstånd; ty ni vänder ju er blick ständigt till det som är riktat emot Mina BUD vad gäller det sanna, fullkomliga livet!
157
Genom att denna NYA BIBEL AV MITT FÖRBARMANDE har givits i er hand, står ni vid en NÅDENS VÄNDPUNKT i ert liv! Ty allt det ni behöver till ett sant liv och för att dra ett slutgiltigt streck över allt det som försatte er i dessa era livssituationer, som - såsom ni ser - betyder er undergång, givs er genom denna NYA BIBEL!
158
Och inte enbart för de människor , som hittills har bekant sig till kristendomen och talar de språk på vilka de första upplagorna av Min NYA BIBEL är tryckta; betyder denna NYA BIBEL NÅDENS VÄNDPUNKT, utan den betyder NÅDENS VÄNDPUNKT för alla Mina människobarn; ty DEN NYA BIBELN bör och skall tryckas på denna mänsklighets alla huvudspråk, och alla Mina människobarn skall finna till MIG, DEN ENDE OCH SANNE GUDEN. Alla de många sekterna måste upplösas och gå upp i den sanna religionen av Min EVIGA JESUS-MARIA-KÄRLEK! Detta är Min HELIGA VILJA, som måste och skall uppfyllas enligt det HELIGA ORDET, att det måste bli EN HERDE OCH EN HJORD!
159
Det betyder - som det redan i grunden har uppenbarats för er - att på denna förlösningsjord tillståndet av Min FULLKOMLIGHET i Min HELIGE ANDE AV DEN EVIGA TREENIGHETEN måste upprättas i allt!
160
Så må ni på fullt allvar börja hos er i smått: Upphäv med Min HJÄLP och NÅD tillståndet av åtskillnad från MIG, DEN EVIGT FULLKOMLIGE! Skapa åt er i allt den fullkomliga verkningssfären! Dock JAG säger: utan inskränkningar!
161
Ty ingenting kan bli fullkomligt när någon enskild tror sig kunna genomdriva något efter eget gottfinnande! Människans fria vilja förirrar sig genast i Min motpols djungel så snart inte människan ser upp till MIG och Min FULLKOMLIGHET och frågar: »O, HERRE, vad är DIN ALLENARÅDANDE HELIGA VILJA?«
162
Alla himmelsskriande tillstånd i er värld skriker till himmelen därför att de är födda ur djupet av det blinda oförnuftet av era motpolshandlingar och behöver räddas genom MIN FULLKOMLIGHETENS EVIGA HIMMEL!
163
Men för att ni människor som anlänt till denna NÅDENS VÄNDPUNKT genom Min NYA BIBEL genast skall kunna börja slå in på den riktiga, fullkomliga vägen, ger JAG HERREN er alla riktlinjer så att ni inte längre behöver avvika från den raka vägen till MIG!

Fotnoter