Den Nya Bibeln av Gud

Kärlekens Bok

- Kapitel 5 -

HERREN GUD GENOM HIMLARNAS DROTTNING ANGÅENDE ÄKTENSKAPETS HELIGHET

DET SANNA
ÄKTENSKAPET
SOM DET ÄR HELGAT
INFÖR MIG
HERREN GUD
Sade JAG HERREN inte redan under Min levnad som JESUS KRISTUS att ni skall vara en kropp ni som förmäler er efter lagen! Men hur ser det ut med det i verkligheten? -Aldrig, säger JAG HERREN, kan ett äktenskap bestå inför MIG, såvida det inte ingås med blicken riktad upp mot MIG HERREN och det gemensamma livet icke påbörjas med det fasta beslutet att föra ett LIV I KÄRLEK såsom JAG HERREN anbefallde er i det allra mäktigaste och angelägsnaste budet att älska MIG över allt och er nästa såsom er själva!
2
Men hur långt ifrån detta är ni inte i verkligheten! Inte bara att ni inte bär upp varandra i KÄRLEK, nej, ni underkuvar den andra parten dessutom och gör kvinnan till objekt för era lystna begär utan att tänka på att detta är en allra största för-syndelse!
3
Ty JAG HERREN gav människan könsdriften på det att hon förökar sig efter Min HELIGA VILJA med blicken höjd mot MIG, DEN ALLSMÄKTIGE, och inte förslösar den i syndens rännsten! Ty aldrig kan ett sådant äktenskap bestå inför MIG, om det enbart har självtillfredsställelsen som enda syfte; aldrig någonsin, säger JAG HERREN!
4
Ty helig är säden i er, ni manssjälar, och den borde enbart läggas i ett kärl som är redo att med er knäböja inför MIG, HERREN i Min KÖTTSLIGA MODER MARIA, och att bedja om Min HELIGA VÄLSIGNELSE, så att er förening välsignas i den sanna, rena kärleken; ty enbart då är ni sanna barn av er GUD OCH HERRE som är beredda att förlösa det sataniska ur denna akt och helga den!
5
Och så är det Min HELIGA VILJA att inte någon enda av er längre må snubbla på denna punkt utan lägger grunden till det sanna äktenskapet på jorden, hur det bör och måste vara för att förlösa allt som har fallit, ty aldrig någonsin kan NÅD träda in där man slösar bort det kostbaraste man har!
6
Ty JAG HERREN säger: Stor är nöden hos dem som blev skändade på grund av girigheten hos dem, som har sjunkit djupare än djuret, vilket bara parar sig enligt den ordning som JAG HERREN har lagt in i det!
7
Så ryck upp er, ni manssjälar, som har felat i det avseendet och gottgör vad ni har försummat genom ett LIV I KÄRLEK efter Min HELIGA ORDNING!
8
Men till er kvinnosjälar säger JAG HERREN: Akta er för att förföra en manssjäl och dessutom bestyrka den i det som är en fasa inför Mitt HELIGA ANLETE; ty lönen för det skulle vara förskräcklig! Ty sade JAG HERREN inte redan ofta, att enbart ett LIV I KÄRLEK kan föra er till Mina himlar!
9
Så älska varandra som man och kvinna med blicken ständigt höjd mot MIG, HERREN, på det att hela ert varande vare välsignat och ert äktenskap helgat genom
MIG
SKAPAREN AV ALLA TING
JESUS KRISTUS
DEN KORSFÄSTE PÅ GOLGATA
ER HIMMELSKE FADER
JESUS
10
För att fullgöra detta må ni nu förnimma:

Fotnoter